Aluminijumske ograde

Aluminijumska ograda sve više preuzima primat nad tradicionalnim ogradama ( metalnim,betonskim,drvenim ogradamai dr) sa pristupačnim cenom. Ovakav položaj i tretman na tržištu aluminijumske ograde, pre svega, duguju prednostima koje
omogućavaju: Savremen i lep izgled, čime presudno utiču na konačan izgled i utisak koji
objekat ostavlja na posmatrača.
Održavanje aluminijumskih ograda je svedeno na minimum, nema šmirglanja, nema farbanja i sl.
Aluminijumske ograde su sistemske, rade se od prefabrikovanih elemenata, što omogućava ,,čistu” montažu bez varenja i sl.
Naše višegodišnje iskustvo i poznavanje materijala, te stalna edukacija, otvaraju velike mogućnosti oblikovanja i prilagođavanja izgleda aluminijumskih ograda svakoj poziciji ponaosob. Mogućnost odabira širokoh spektra boja po Ral karti.
Aluminijski konstrukcijski delovi se mogu kombinirati sa staklom i drugim vrstama materijala, što znači da su
mogućnosti oblika vrlo velike.
Sve ove nabrojane prednosti aluminijumskih ograda ne bi bile potpune da ove ograde ne zadovoljavaju i onaj najvažniji uslov a to je bezbednost.

Staklene ograde danas su gotovo neizostavni deo savremenog objekta. Njihova primena počela je u eksterijeru, ali danas se vrlo često koristi i u enterijeru. Većinom se takve spoljašnje staklene površine izrađuju u kombinaciji sa aluminijumom od kojeg se izrađuju stupići i rukohvat koji čine nosivu konstrukciju ograde. U posljednje vrijeme se zbog vizaulnog efekta "čistoće" prostora sve više izrađuju samostojeće (strukturalne ) staklene ograde koje se fiksiraju u podnu konstrukciju. Strukturalne staklene ograde moraju zadovoljavati sigurnosne kriterijume zavisno od tipa objekta na koji se ugrađuju. Minimalnu sigurnost pruža laminirano staklo, dva stakla sa ljepljenom folijom u sredini, pri oštećenju staklo se ne može raspasti, a sve češća je upotreba kaljenog stakla, minimalne debljine 16mm, a maksimalne 20mm.
Na taj način dobili smo vrhunsku kvalitetu uz ogromnu sigurnost uz pristupačnu cenu.