Nadgradne roletne

Postavljaju se sa spoljne strane otvora prozora ili vrata i mogu se prilagoditi svim vrstama i oblicima prozora i vrata. Celokupna konstrukcija roletni se nalazi spolja izuzev pogonskih elemenata koji se ubacuju unutra tako što se u gornjim uglovima prozora buše rupe za povezivanje spoljnih i unutrašnjih elemenata. Kod spoljnih roletni postoji mogućnost integrisanja komarnika i kutiju za smeštaj roletni tako da je omogućeno posebno podizanje i spuštanje roletne i komarnika.
Montiraju se naknadno posle postavljanja spoljne stolarije a mogu se montirati i pri izradi fasade da bi se sjedinile sa fasadom.
U odnosu na to spoljne roletne mogu biti sa:
a.1. kutijom koja se vidi sa spoljne strane
Kod ovakvih roletni čija se konstrukcija nalazi spolja eventualni servis ili bilo kakva intervencija je omogućena skidanjem jednog dela dvodelne kutije ili ako je to
moguće iznutra.
Ove roletne imaju prednost što mogu da se ugrade na svakom prozoru bolo kakvog oblika (kosi prozori, ugaoni prozori i terase, krovni prozori, …